ฮ่องกง-มาเก๊า-ดิสนีย์แลนด์ 5วัน4คืน (Private Group)

Tsing Ma Bridge
Victoria Peak
Repulse Bay 1
Repluse Bay 2
Repluse Bay 3
Repluse Bay 4
Open Top Bus on tour
Kun Iam Statue
Senado Square
St. Paul Macao
A Ma Temple
A Ma Temple 1
The Venetian Macao
Lei Yue Mun
Lei Yue Mun 1
Hong Kong Disneyland
MRT Hong Kong Disneyland
MRT Disneyland line
Transfer by Train
Hong Kong Shopping
Hong Kong Airport