ทัวร์ตุรกี 28 กันยายน – 06 ตุลาคม 2562 TOUR PROGRAM : ตุรกี 9 วัน 6 คืน [2 ท่าน]