วีซ่าออสเตรีย รับยื่นวีซ่าออสเตรีย (วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยือน)

วีซ่าออสเตรีย ก่อนไปยื่นขอ คุณควรเตรียมเอกสารให้พร้อม! โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนที่จะให้ได้วีซ่า ดังนี้

เอกสารและข้อมูลที่ต้องเตรียมยื่น วีซ่าออสเตรีย มีดังนี้

  • เอกสารส่วนตัว

   1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
   2. สำเนาหน้าวีซ่า เชงเก้น, อังกฤษ, อเมริกา ที่ท่านเคยได้รับ อย่างล่ะ 1 ฉบับ
   3. รูปถ่ายสี พื้นหลังเป็นสีขาว ขนาด 3.5 X 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
   4. สำเนาบัตรประชาชน
   5. สำเนาทะเบียนบ้าน 
   6. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี)
   7. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)
   8. สำเนาใบหย่า หรือสำเนาใบจดทะเบียนสมรส (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)
   9. หลักฐานการฉีดวัคซีน ครบ 2 โดส หรือเอกสาร Vaccine Passport
  • เอกสารการทำงาน และการศึกษา

   1. กรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้กระดาษของสถานที่ทำงานพร้อมประทับตราบริษัท โดยต้องระบุรายระเอียด ดังนี้ (ตำแหน่ง, วันที่เริ่มงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลา/วันที่ ที่เดินทาง) 
   2. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หน้าที่เป็นหัวกระดาษตราครุฑ และมีชื่อของผู้เดินทางแสดงอยู่ ถ่ายสำเนาทุกหน้าสำเนาจะต้องคัดมาไม่เกิน 3 เดือน และเอกสารต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
   3. กรณีที่มีกิจการส่วนตัวที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เดินทางต้องทำจดหมายชี้แจงสถานทูตถึงกิจการที่ประกอบการอยู่ เป็นภาษาอังกฤษ
   4. กรณีผู้เดินทางเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถานศึกษา (ตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับตราให้เรียบร้อย)
  • เอกสารการเงิน

   1. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน **สามารถยื่นได้หลายบัญชี อาทิ บัญชีเงินเก็บ** ไม่แนะนำเป็นการขอจาก App Banking
   2. Bank Certificate จดหมายรับรองบัญชีจากธนาคาร
  • เอกสารการเดินทาง

   1. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
   2. เอกสารใบ Confirm โรงแรม
   3. โปรแกรมการเดินทาง 
   4. ประกันการเดินทาง ครอบคลุมวงเงินประกันอย่างตํ่าจำนวน 30,000 ยูโรหรือ 1,500,000 บาท มีอายุใช้ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
   5. แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า
  • เอกสารคนเชิญ หรือติดต่อธุรกิจ

   1. หนังสือเชิญหรือจดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการจากบริษัทหรือหน่วยงาน ประเทศออสเตรีย **โปรดระบุชื่อผู้สมัคร วัตถุประสงค์ และวันเดินทางกลับให้ชัดเจน**

  • เอกสารเชิญ เยี่ยมเยียน (Proof Inviter)

   • Invitation Letter (please write applicant’s full name, relationship, period of hosting, hosting address, sponsorship)
   • Copy of Passport
   • Stamps enter-exit Thailand on Passport(s)
   • Evidence of source of income
   • 6 months Bank Statements
   • Proof of address
   • Evidence for proof relationship such as photo, chat, video call etc.

หมายเหตุ

   •  สามารถยื่นขอวีซ่าออสเตรีย ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน และควรยื่นก่อนเดินทางอย่าน้อย 30 วัน
   • สำหรับเด็ก ให้ยื่นสูติบัตร
   • เด็กอายุตํ่ากว่า 16 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุ 15 ปี และมีบตรประชาชนแล้วให้นำสำเนามาแนบเรื่องด้วย)
   • ในกรณี พ่อ หรือแม่ของเด็ก (อายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์) ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเด็ก ให้พ่อหรือแม่ของเด้ก ขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศจากทางอำเภอ สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีรายการเกี่ยวกับบ้าน และหน้าที่มีชื่อผู้เดินทาง แปลเป็นภาษาอังกฤษ

สถานเอกอัครราชทูต ออสเตรียประจำประเทศไทย

14 ซอยนันทา (สาทรซอย 1) ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120
ติดต่อทางไปรษณีย์: ตู้ ป.ณ. 1155 สวนพลู กรุงเทพ ฯ 10120
Email: bangkok-ob@bmeia.gv.at, Tel: 02-105 6710 (ฝ่ายกงสุล)
Web: www.bmeia.gv.at/th/oeb-bangkok/

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ประเทศออสเตรีย เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 – 405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: 02-460-7052 จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 08:30 ถึง 16:00น. (พักเที่ยง)
Web: visa.vfsglobal.com/

 


ชอบบทความดีดี ของ ขอบฟ้า ทราเวล ของดีต้องส่งต่อ….

1. ชอบ >> กด Like ติดตามเราได้ที่ Facebook: www.facebook.com/KhobfahOfficial/
2. ใช่ >> กดแชร์ ส่งต่อ สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆรู้ ท่านจะได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่
———————————————————————— //// //// ————————————————————————
ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว
โทร. : 099-365 5442
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @KhobfahTravel

 

วันเวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.

วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์

 

เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย

ประกันการเดินทางไปต่างประเทศ

 


กรอกรายละเอียดทริปของคุณ


ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

ติดต่อทาง Line

logo
Khobfahtravel
@KhobfahTravel
QR-code

ให้เราช่วยเหลือคุณ
099-365-5442
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.