แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง Free & Easy 3วัน 2คืน

แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง Free & Easy 3วัน 2คืน

เดินทางตั้งแต่ วันนี้ถึง 30 กันยายน 2562 

ราคาเริ่มต้นที่ 3,500.- บาท/ท่าน

   ดาวโหลดโปรแกรม

Package Tour Hong Kong

เดินทางตั้งแต่ วันนี้ถึง 30 กันยายน 2562  ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท/ท่าน

Itinerary:

Day 1:        สนามบินสุวรรณภูมิ –ฮ่องกง                                                                           (-/-/-)

…..

 

 

 

 

 

 

เช็คอินที่เคาร์เตอร์สายการบิน……. (ตามสายการบินที่ท่านเลือก)

ออกเดินทางจากสนามบิน และ เดินทางถึงในวันเดียวกันตามเวลาท้องถิ่น

ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ รอรับท่าน ตรงประตูทางออก “Exit B” จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเพื่อฝากกระเป๋าที่ Lobby โรงแรม (โรงแรมที่ฮ่องกงให้เช็คอินเข้าที่พักหลัง 14.00 น. เป็นต้นไป หากผู้เดินทางถึงก่อนเวลา สามารถฝากกระเป๋าเดินทางไว้ที่ล็อบบี้ก่อนได้) จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (ลูกค้าเดินทางไปช้อปปิ้ง และกลับที่พักด้วยตัวเอง) หรือ (ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมได้ แนะนำเป็นฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือ โอเชี่ยนปาร์ค)

พักค้างคืนที่โรงแรมที่พักตามที่ท่านได้เลือกในแพ็คเกจ

 

Day 2:        ฮ่องกง  – ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง                                                                              (ติ่มซำ/-/-)

เช้า

 

 

 

 

 

 

บ่าย

**สำหรับซิตี้ทัวร์วันที่ 2 ของการเดินทาง ต้องเดินทางครบทั้งโปรแกรม ไม่สามารถตัดรายการใดออก  และไม่สามารถขอรีฟันเงินใดๆคืนได้** มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายไทย

เจ้าหน้าที่รอรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทาง ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง : วัดหวังต้าเซียน นมัสการเทพเจ้าด้านสุขภาพและความรัก (คนโสดก็เป็นการขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยทำให้มีความรักที่มั่นคงและยืนยาว), จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ วัดแชกุงหมิว (วัดกังหัน) นมัสการเทพเจ้าแชกง เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ชาวฮ่องกง เชื่อกันว่า เป็นเทพเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านความสำเร็จ เงินทอง ชื่อเสียง, จากนั้นเดินทางชม ร้านหยก ชมการสาธิตการดูหยกแท้ และเครื่องรางของขลังเรียกทรัพย์, ร้านจิวเวอร์รี่ ชมการดีไซน์เครื่องประดับที่ได้รับรางวัล แหวนกังหัน จี้กังหัน และกำไรกังหันอันชึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง

แถมฟรี!!! นมัสการพระใหญ่ลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง (Normal Cabin) นมัสการพระใหญ่และชมหมู่บ้านนองปิง ระหว่างทางสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที ให้ทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย จนกระทั่งถึงเวลานัดหมาย ประมาณ 16.45 น.พบกันที่จุดนัดหมายเดิม เพื่อนั่งรถโค้ชเดินทางมาสิ้นสุดที่บริเวณหอนาฬิกา จิมซาจุ่ย ทุกท่านเดินทางเข้าที่พักด้วยตัวเอง (หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้เนื่องจากกระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชแทน)  (มีรถส่งที่กระเช้านองปิงและรับกลับมาส่งย่านจิมซาจุ่ย ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตัวเอง)

พักค้างคืนที่โรงแรมที่พักตามที่ท่านได้เลือกในแพ็คเกจ

 

Day 3:        ฮ่องกง – อิสระ –  ส่งสนามบินฮ่องกง                                                                 (-/-/-)

เช้า

 

 

 

…..

…..

บริการอาหารเช้าด้วยตัวท่านเอง

ฮ่องกง-ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง/พักผ่อน ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลก กว่า 700 ร้านค้า

สมควรแก่เวลา เจ้าหน้าที่รอรับท่านบริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (นัดล่วงหน้าก่อนไฟล์ทบินประมาณ 4 ชั่วโมง)

ออกเดินทางจากเกาะฮ่องกง เพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

               

ตารางราคาแพ็คเกจมัวร์แต่ละโรงแรม

แพ็คเกจที่ 1

โรงแรม วันเดินทาง ราคาแพ็คเกจ / ท่าน (บาท) พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน (บาท) พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Twin Room  (บาท) พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Triple Room  (บาท)

Rambler Oasis

@Tsing YI

(Free Wifi)

 

O’Hotel

@Kowloon City

(Free Wifi)

*ไม่มีเตียงเสริม

 20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62 3,500.- 3,000.- 3,000.- 3,500.-
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62 3,900.- 3,500.- 3,500.- 4,000.-
01 – 30 ก.ย. 62 3,500.- 3,000.- 3,000.- 3,500.-

 ·       พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ จ่ายเพิ่ม 500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ 2 ท่าน และ จ่ายเพิ่ม 750 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน (O’Hotel*ไม่มีเตียงเสริม)

·       พักตรงวันที่ 19-24 มิ.ย.62 จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ 2 ท่าน และ จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·       พักตรงวันที่ 17-21 ก.ย.62 จ่ายเพิ่ม 500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ 2 ท่าน และ จ่ายเพิ่ม 750 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

 

แพ็คเกจที่ 2

โรงแรม วันเดินทาง ราคาแพ็คเกจ / ท่าน (บาท) พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน (บาท) พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Twin Room  (บาท) พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Triple Room  (บาท)

Royal View Hotel

(Free Wifi)

 

Bay Bridge Lifestyle Retreat (Free Wifi)

 

Hotel Cozi-Oasis

@Tsuen Wan

(Free Wifi)

 

Hotel Cozi Resort @Tuen Mun

(Free Wifi)

 20 พ.ค. – 12 ก.ค. 62 4,000.- 3,500.- 3,500.- 4,000.-
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 62 4,500.- 4,000.- 4,000.- 5,000.-
01 – 30 ก.ย. 62 4,000.- 3,500.- 3,500.- 4,000.-

 ·       พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ จ่ายเพิ่ม 700 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ 2 ท่าน และ จ่ายเพิ่ม 1,050 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·       พักตรง 20-22 มิ.ย.62 จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ 2 ท่าน และ จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·       พักตรง 17-21 ก.ย.62 จ่ายเพิ่ม 500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ 2 ท่าน และ จ่ายเพิ่ม 750 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าที่พัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า (1 ห้อง พัก 2 ท่าน)
  • ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ (สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน) และ ซิตี้ทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น ใช้รถโค้ชปรับอากาศ Seat-in-Coach (SIC) ในการให้บริการ

      (ตารางเวลารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

     ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. (ทุกวัน)  

     (หากเดินทางนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าว จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท / เที่ยว / ท่าน)

  • ฟรี!! ติ่มซำมื้อเช้า 1 มื้อ ของวันที่ 2 ของโปรแกรมทัวร์เท่านั้น
  • แถมฟรี!! Special Offer 1 รายการ นมัสการพระใหญ่ลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง (Normal Cabin)
  • แถมฟรี!! ซิมการ์ดInternet Unlimited 01 วัน สามารถใช้งานได้ภายในฮ่องกงและมาเก๊าเท่านั้น!! (24 ชั่วโมง หลังจากเปิดใช้งาน)

รายละเอียดโปรแกรม แพ็คเกจทัวร์ อื่นๆ  คลิกที่นี่

———————————————————————— //// ///// ————————————————————————
ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว
โทร. : 099-365 5442
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @KhobfahTravel หรือ https://line.me/R/ti/p/%40khobfahtravel

 

วันเวลาทำการ

/  จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.

/  วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.

X  หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์

 

เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย


กรอกรายละเอียดทริปของคุณ


ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

ติดต่อทาง Line

logo
Khobfahtravel
@KhobfahTravel
QR-code

ให้เราช่วยเหลือคุณ
099-365-5442
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.