แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

Hong Kong Package Tour 3D 2N

แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท/ต่อท่าน

(ราคานี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป)

(ราคานี้ ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ช่วงเวลาจอง : ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2562

ช่วงเวลาเดินทาง : ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2562

ราคานี้อาจจะไม่มีว่าง ในช่วงวันหยุดเทศกาล หรือ Long Weekends

Free Special Offer !!!

ท่านสามารถเลือก Promotion ได้อย่างใดอย่างหนึ่งในวันที่ 2 ของโปรแกรมเท่านั้น !!!
 1. Promotion A – ฟรี ติ่มซำ + รถชมเมืองOpen Top Bus on day 2 (บริการวันที่มีซิตี้ทัวร์รอบเมืองเท่านั้น) หรือ
 2. Promotion B – ฟรี ติ่มซำ + กระเช้านองปิง วันที่ 2 (รอบบ่าย หลังจาก ซิตี้ทัวร์รอบเมืองแล้ว)หรือ
 3. Promotion C – ฟรี ติ่มซำ + Old Town Central Walking Tour on day 2 (ไกด์พูดภาษาอังกฤษ)  ชิมบะหมี่เกี๊ยวร้านดัง “Mak Un Kee” สาขาแรก (บริการหลังจากจบ ซิตี้ ทัวร์รอบเมืองเท่านั้น)

โปรแกรมเดินทาง :

ดาวน์โหลดโปรแกรม

วันแรก
เช็คอินที่เคาร์เตอร์สายการบิน……. (ตามสายการบินที่ท่านเลือกซื้อเอง)
     ออกเดินทางจากสนามบิน และ เดินทางถึงในวันเดียวกันตามเวลาท้องถิ่น  ถึงสนามบิน Chek Lap Kok หลังผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ รอรับท่าน ตรงประตูทางออก “Exit B” จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโดยรถโค้ชปรับอากาศ (SIC) เพื่อฝากกระเป๋าที่ Lobby โรงแรม (โรงแรมที่ฮ่องกงให้เช็คอินเข้าที่พักหลัง 14.00 น. เป็นต้นไป หากผู้เดินทางถึงก่อนเวลา สามารถฝากกระเป๋าเดินทางไว้ที่ล็อบบี้ก่อนได้)จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (ลูกค้าเดินทางไปช้อปปิ้ง และกลับที่พักด้วยตัวเอง) หรือ (ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมได้ แนะนำเป็นฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือ โอเชี่ยนปาร์ค)
พักค้างคืนที่โรงแรมที่พัก ตามที่ท่านได้เลือกในแพ็คเกจ

วันที่สอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(สำหรับซิตี้ทัวร์วันที่ 2 ของการเดินทาง ต้องเดินทางครบทั้งโปรแกรม ไม่สามารถตัดรายการใดออก และไม่สามารถขอเงินใดๆคืนได้** มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายไทย)
เจ้าหน้าที่รอรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเช้าแบบ ติ๋มซำ
จากนั้นนำท่านเดินทาง เที่ยวชมรอบเกาะฮ่องกงแบบซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน (Hong Kong City Tour) ได้แก่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม Hung Hom (วัดยืมเงินอันศักดิ์สิทธิ์) (เปิดเข้าชมได้ถึง 31 มีนาคม 62 เท่านั้น) จากนั้น เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) นมัสการเทพเจ้าแชกง เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ชาวฮ่องกง เชื่อกันว่า เป็นเทพเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านความสำเร็จ เงินทอง ชื่อเสียง / จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ วัดหวังต้าเซียน  นมัสการเทพเจ้าด้านสุขภาพ และความรัก (คนโสดก็เป็นการขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยทำให้มีความรักที่มั่นคงและยืนยาว) จากนั้นเดินทางสู่ โรงงานจิวเวอร์รี่ ชมการดีไซน์เครื่องประดับที่ได้รับรางวัล แหวนกังหัน จี้กังหัน และกำไรกังหันอันชึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง และ เดินทางสู่ ศูนย์หยกรัฐบาล ชมการสาธิตการดูหยกแท้
รับประทานอาหารเที่ยง (ตามอัธยสศัย)
หลังจากซิตี้ทัวร์แล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางตามโปรแกรม Promotion ที่ท่านได้เลือกไว้ A, B, หรือ C ฟรี!!!
Promotion โปรแกรม A (Open Top Bus) 
นั่งรถเปิดหลังคา ชมรอบเกาะเกาลูน ทั้งหมด 9 จุด ได้แก่ Avenue of Stars, Huanghom Stadium, Canton Road, ICC/Sky 100, TST East Waterfront, 1881 Heritage, Ladies Market, and Nathan Road..
จบรายการนำท่านสิ้นสุดที่บริเวณหอนาฬิกา จิมซาจุ่ย  ทุกท่านเดินทางเข้าที่พักด้วยตัวเอง
Promotion โปรแกรม B (Ngong Ping 360 with Standard Cabin)  
นำท่านเดินทางสู่สถานีตุงชุง ขึ้นกระเช้านองปิง (Normal Cabin) เพื่อนมัสการพระใหญ่ลันเตา และชมหมู่บ้านนองปิง ระหว่างทางสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้ และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย จนกระทั่งถึงเวลานัดหมาย ประมาณ 17.00 น. พบกันที่จุดนัดหมายเดิม เพื่อนั่งรถโค้ชเดินทางมาสิ้นสุดที่บริเวณหอนาฬิกา จิมซาจุ่ย ทุกท่านเดินทางเข้าที่พักด้วยตัวเอง (หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้ เนื่องจากกระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชแทน) (มีรถส่งที่กระเช้านองปิงและรับกลับมาส่งย่านจิมซาจุ่ย ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตัวเอง)
Promotion โปรแกรม C (Old Town Central Walking Tour)
(ไกด์พูดภาษาอังกฤษ) นำท่านเดินทางสู่ย่านเซ็นทรัล เดินเล่นชมย่านอาร์ทสตรีท ของฝั่งฮ่องกง ใช้เวลาประมาณ 2ชั่วโมง 40 นาที สิ้นสุดโปรแกรม รับประทานบะหมี่เกี๊ยวร้าน มักอันกี เจ้าแรกของฮ่องกง ก่อนอิสระแยกย้ายตามอัธยาศัย ทุกท่านเดินทางเข้าที่พักด้วยตัวเอง
 
นำเที่ยวในวันที่ 2 ของโปรแกรมทัวร์เท่านั้น รถรับส่งบริการโดยเป็นรถโค้ชปรับอากาศ (SIC)
นำท่านส่งที่ Ladies Market หรือ ถนนซิมซาจุ่ย หรือ Avenue of Stars จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านกลับที่พักด้วยตัวเอง
พักค้างคืน ณ โรงแรมในฮ่องกง (ตามที่ท่านเลือก)
วันที่สาม

บริการอาหารเช้าด้วยตัวท่านเอง

จากนั้น ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลก กว่า 700 ร้านค้า

สมควรแก่เวลา เจ้าหน้าที่รอรับท่านบริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (นัดเวลาล่วงหน้าก่อนไฟล์ทบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางถึงสนามบิน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

(ท่านสามารถใช้เวลาพักผ่อนต่อในประเทศนั้นๆ หรือท่องเที่ยวต่อยังประเทศใกล้เคียงได้ตามความต้องการ โดยไม่จำกัดเพียงแค่ตามโปรแกรมนี้เท่านั้น)


อัตราค่าบริการ Optional tour (ทัวร์ซื้อเพิ่ม):

OPTIONAL TOUR in Hong Kong

ADULT Price per person

CHILD Price per person

Hong Kong Disneyland
1-DAY DISNEYLAND ENTRANCE TICKET ONLY * Child (3-11yrs)

2,450.-

 

1,870.-

1-DAY Pass w / 2 Way Transfer

2,990.-

 

2,420.-

     
Ocean Park 1 day pass ticket
1-DAY OCEAN PARK ENTRANCE TICKET ONLY * Child (3-11yrs)

1,800.-

 

1,000.-

     
Peal of the Orient Night Tour ( 8 pax up)

Itinerary : (19.00 – 22.00) (No Meal)

Visit Victoria Peak (Mid-level) + Madame Tussauds with entrance ticket, Avenue of Stars, Ladies Market, Tour dismiss near Avenue of Stars.

Tip : HKD50/pax (pay on spot)

2,000.-

 

1,700.-

     
Macao Day Tour + Lunch ( 2pax up)

Itinerary : (09.00 – 20.00)

– Visit the Ruins of St. Paul, A-Ma Temple, Kamlam Statue,

– Venetian Resort + 1 Local product shop.

– Tour end at Venetian Casino, guest own arrangement back to HKG selected hotel.

– Fare incl. 2 ways Macao Ferry tickets + 1 way transfer to ferry terminal.

Tip : HKD50/pax (pay on spot)

3,500.-

 

3,500.-

     
Shenzhen Day Tour + Window of the World + Lunch ( 2 pax up)

Itinerary : (09.00 – 20.00)

– Window of the World + 1 Lunch (Normal).

– 2 Shops at Silk shop & Mine shop.

– Fare incl. 2 ways train ticket + 1 way transfer from Hotel-KCR station, return by yourself.

– Offer only SIN / MYS / THA / PHL / IND passport holder.

– 2 pax up for China group visa (if applicable).

Tip : HKD50/pax (pay on spot)

1,700,-

 

1,700.-

โปรแกรมนี้รวม :

 • ที่พัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว (ให้เลือก) (หนึ่งห้อง พักสองท่าน)
 • รถรับส่งระหว่างสนามบิน – โรงแรม – สนามบิน บริการโดยรถรับ-ส่งรถโค้ชปรับอากาศ (SIC) และ ซิตี้ทัวร์ตามระบุในรายการ (SIC เป็นรถที่ใช้จอยทัวร์ทั้งหมด) (ตารางเวลารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน ตั้งแต่เวลา 00-22.00 น. หากเดินทางนอกเหนือ ช่วงเวลาดังกล่าว จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท / เที่ยว)
 • ฟรี!! ติ่มซำมื้อเช้า 1 มื้อ ของวันที่ 2 ของโปรแกรมทัวร์เท่านั้น
 • ฟรี!! Special Offer 1 รายการ Promotion ที่ท่านได้เลือกไว้ A, B, หรือ C

 

อัตราแพ็คเกจนี้ไม่รวม :

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ฮ่องกง และ ภาษีน้ำมันต่างๆ
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง อาหารบนเครื่อง การเลือกที่นั่ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (จ่ายสำหรับไกด์โดยตรง ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตบัตรวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ปกติ ชาร์ต-0% บัตรแพลตทินั่ม ชาร์ต-2.5% บัตร Amex ชาร์ต-3.5%
 • สินน้ำใจสำหรับไกด์ คนขับรถ 50 HKD/คน (สำหรับวันที่มีซิตี้ทัวร์)

++กรณีที่มีงาน Fair ต่างๆ ถูกจัดขึ้นในช่วงที่ผู้โดยสารเดินทาง อาจส่งผลต่อราคาห้องพักที่อาจปรับสูงขึ้น ดังนั้นผู้โดยสารควรทำการ Re-Confirm Booking ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคาในภายหลัง++

 

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมและเลือกรับบริการ Trip Planner FREE! ได้ที่ บริษัท ขอบฟ้า ทราเวล จำกัด

Call Center Tel. : 099- 365 5442

หรือ ส่งอีเมลล์มาได้ที่ : info@khobfahtravel.com / tours@khobfahtravel.com

Line ID: @khobfahtravel หรือ กดลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ https://line.me/R/ti/p/%40khobfahtravel

 

CR. Website การท่องเที่ยวฮ่องกง : http://www.discoverhongkong.com/th/index.jsp

———————————————————————— //// ///// ————————————————————————
ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว
โทร. : 099-365 5442
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @KhobfahTravel

 

วันเวลาทำการ

/  จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.

/  วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.

X  หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์

 

เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย


กรอกรายละเอียดทริปของคุณ


ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

ติดต่อทาง Line

logo
Khobfahtravel
@KhobfahTravel
QR-code

ให้เราช่วยเหลือคุณ
099-365-5442
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.