แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟ 3วัน 2คืน (Hurawalhi Resort Maldives)

แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟ 3วัน 2คืน (Hurawalhi Resort Maldives)

เดินทาง วันนี้ – มิถุนายน 62

็Hurawalhi Resort Maldives

เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ บินตรงสู่มัลดีฟส์

บินSEA PLANE ลงเกาะ พักกลางน้ำ 2 คืน ณ HURAWALHI Resort

** รวมอาหารทุกมื้อรวมถึงเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดทั้งวัน

PG Bangkok Airways Relax at Hotel Package Maldives Water Villas 3D 2N

โรงแรมที่มีห้องอาหารใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพียบพร้อมกับการบริการอาหาร

และเครื่องดื่มแบบ All Inclusive รวมถึงบาร์ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทางแพ็คเกจมัลดีฟส์ 3วัน2คืน

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

   ออกเดินทางทุกวัน

เริ่มเดินทางทุกวันตลอดเดือนมิถุนายน 2562

**กรุณาเช็คระบุวันเดินทางทุกครั้งก่อนทำการจอง**

 ราคาเริ่มต้น 59,900.- บาท (Water Villa)

(ราคานี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้น ราคาขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

:: ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก ::

 

วันที่ 1

       กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ – HURAWALHI RESORT                                                     ( B/ – / D )

06.30 น.      เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

09.20 น.      ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT โดยเที่ยวบินที่ PG711 สายการบิน BANGKOK AIRWAYS

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง และสามารถใช้เลาจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ฟรี!!

12.50 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เดินทางสู่ รีสอร์ทหรู HURAWALHI RESORT ระดับ 5 ดาว บนเกาะ โดยห่างจากสนามบินประมาณ 50นาทีโดย SEA PLANE

XX:XX        เช็คอินที่โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยระหว่างนี้ท่านสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม หรือรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามแต่แพ็คเกจ All Inclusive Plus

หมายเหตุ : Hurawalhi จะมีเวลาเป็นของตัวเอง หรือเรียกว่า Island Time โดยจะเร็วกว่าเวลาท้องถิ่น 1 ชม  กล่าวคือช้ากว่าเวลาประเทศไทย 1 ชม กรุณาปรับเวลาให้ตรงกับทางโรงแรม

19.30 น.       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร Canneli (บุฟเฟต์นานาชาติ) อิสระสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืนของแต่ละโรงแรม โดยท่านสามารถสั่งเครื่องดื่ม ๆ ต่าง ๆ ได้จากบาร์เครื่องดื่มโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 24 ชม ณ Coco Bar (All Inclusive Plus Menu)

Restaurant Maldives The best Restaurant in Maldives Kashibo Restaurant
วันที่ 2

       กรุงเทพฯ – HURAWALHI RESORT                                                                    ( B/ L / D )

เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร Canneli (บุฟเฟต์นานาชาติ)

XX:XX         อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท

เที่ยง           รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร Canneli (บุฟเฟต์นานาชาติ)

บ่าย             อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ล่องเรือยามเย็น สระว่ายน้ำ   หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก ตกปลา และกิจกรรมอื่น ๆ  อีกมากมาย

19.30 น.       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร Canneli (บุฟเฟต์นานาชาติ) อิสระสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืนของแต่ละโรงแรม โดยท่านสามารถสั่งเครื่องดื่ม ๆ ต่าง ๆ ได้จากบาร์เครื่องดื่มโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 24 ชม ณ Coco Bar (All Inclusive Plus Menu)

ห้องอาหารใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุด เป็นชื่อที่ได้มาจากความลึก 5.8 เมตร เปิดให้บริการอาหารกลางวันและอาหารเย็น

อาหารกลางวัน : 12.00 น / 14.00| 225 $ / ท่าน | กรณีลูกค้าแพ็คเกจ All Inclusive Plus ลดเหลือ

175 $ / ท่าน

อาหารเย็น   : 18.15| 280 $ / ท่าน

ลูกค้า All Inclusive plus มีเมนูเครื่องดื่มบริการฟรีตามรายการ สำหรับทั้ง 2 มื้อ

**ค่าใช้จ่ายไม่รวมในแพ็คเกจ กรุณาสำรองล่วงหน้า**

วันที่ 3

      HURAWALHI RESORTกรุงเทพฯ                                                                        ( B/ – / D )

เช้า           รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร Canneli (บุฟเฟต์นานาชาติ)

XX:XX      ได้เวลาอันสมควร เช็คเอาท์  เดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับยังกรุงเทพ ฯ

12.45 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน PG712 ของสายการบิน Bangkok Airways

19.25 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดโรงแรม :  HURAWALHI RESORT MALDIVES

ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว
โทร. : 099-365 5442
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @KhobfahTravel

เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…. แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟ Adaaran Select Hudhuranfushi

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์พม่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์ยุโรป ทัวร์ตุรกี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์อินเดีย จองประกันภัยการเดินทาง


กรอกรายละเอียดทริปของคุณ


ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

ติดต่อทาง Line

logo
Khobfahtravel
@KhobfahTravel
QR-code

ให้เราช่วยเหลือคุณ
099-365-5442
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.