วิธีการจอง/การชำระเงิน


หมายเหตุ
ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ตามชื่อบัญชี “บริษัท ขอบฟ้า ทราเวล จำกัด” หรือ “น.ส.อรทัย ดีอ้าย” เท่านั้น
*** หากมีการแอบอ้าง นอกเหนือจากบัญชีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ ทุกกรณี ***

การชำระเงินผ่านธนาคาร


ชื่อบัญชี บริษัท ขอบฟ้า ทราเวล จำกัด

ภูเก็ต

405 - 9 - 95467 - 4
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัสถลาง (ภูเก็ต)
008 - 8 - 57018 - 9
ธ.กสิกร สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล (ภูเก็ต)
668 - 0 - 45147 - 0
ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล (ภูเก็ต)
465 - 1 - 35217 - 4
ธ.กรุงศรี สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล (ภูเก็ต)

กรุงเทพ

024 - 3- 56992 - 3
ธ.กสิกร สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว (กรุงเทพ)
424 - 1 - 49435 - 0
ธ.กรุงศรี สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว (กรุงเทพ)