ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

459 พีเรียด
เริ่มต้น 23,900 บ.

ทัวร์เกาหลี

321 พีเรียด
เริ่มต้น 13,999 บ.

ทัวร์พม่า

93 พีเรียด
เริ่มต้น 3,999 บ.

ทัวร์เวียดนาม

564 พีเรียด
เริ่มต้น 7,999 บ.

ทัวร์สิงคโปร์

218 พีเรียด
เริ่มต้น 11,499 บ.

ทัวร์ลาว

42 พีเรียด
เริ่มต้น 12,999 บ.

ทัวร์อินโดนีเซีย

25 พีเรียด
เริ่มต้น 19,900 บ.

ทัวร์อินเดีย

62 พีเรียด
เริ่มต้น 18,990 บ.

ทัวร์ตุรกี

37 พีเรียด
เริ่มต้น 36,999 บ.

ทัวร์ยุโรป

910 พีเรียด
เริ่มต้น 39,900 บ.

ทัวร์โครเอเชีย

22 พีเรียด
เริ่มต้น 68,900 บ.

ทัวร์อียิปต์

14 พีเรียด
เริ่มต้น 49,990 บ.

ทัวร์ออสเตรเลีย

1 พีเรียด
เริ่มต้น 111,900 บ.

มหัศจรรย์...MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม

รหัสสินค้า: KFTR220465
มหัศจรรย์...MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม

เดินทางช่วง
21 ต.ค. 65 - 19 มี.ค. 66 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 13,999 15,999 แสดง - 24
11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 11,999 13,999 แสดง - 24
Sold Out
18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 12,999 14,999 แสดง - 24
25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 13,999 15,999 แสดง - 24
2 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65 14,999 16,999 แสดง - 24
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 14,999 16,999 แสดง - 24
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 13,999 15,999 แสดง - 24
25 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 12,999 14,999 แสดง - 24
28 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 14,999 16,999 แสดง - 24
30 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 15,999 17,999 แสดง - 24
1 ม.ค. 66 - 3 ม.ค. 66 13,999 15,999 แสดง - 24
6 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 12,999 14,999 แสดง - 24
13 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 12,999 14,999 แสดง - 24
20 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 12,999 14,999 แสดง - 24
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66 13,999 15,999 แสดง - 24
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 13,999 15,999 แสดง - 24
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 13,999 15,999 แสดง - 24
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 13,999 15,999 แสดง - 24
3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66 14,999 16,999 แสดง - 24
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 13,999 15,999 แสดง - 24
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 12,999 14,999 แสดง - 24

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

มหัศจรรย์...MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม
มหัศจรรย์...MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน