ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

459 พีเรียด
เริ่มต้น 23,900 บ.

ทัวร์เกาหลี

321 พีเรียด
เริ่มต้น 13,999 บ.

ทัวร์พม่า

93 พีเรียด
เริ่มต้น 3,999 บ.

ทัวร์เวียดนาม

564 พีเรียด
เริ่มต้น 7,999 บ.

ทัวร์สิงคโปร์

218 พีเรียด
เริ่มต้น 11,499 บ.

ทัวร์ลาว

42 พีเรียด
เริ่มต้น 12,999 บ.

ทัวร์อินโดนีเซีย

25 พีเรียด
เริ่มต้น 19,900 บ.

ทัวร์อินเดีย

62 พีเรียด
เริ่มต้น 18,990 บ.

ทัวร์ตุรกี

37 พีเรียด
เริ่มต้น 36,999 บ.

ทัวร์ยุโรป

910 พีเรียด
เริ่มต้น 39,900 บ.

ทัวร์โครเอเชีย

22 พีเรียด
เริ่มต้น 68,900 บ.

ทัวร์อียิปต์

14 พีเรียด
เริ่มต้น 49,990 บ.

ทัวร์ออสเตรเลีย

1 พีเรียด
เริ่มต้น 111,900 บ.

JXJ09 SUPER GOLDEN ROUTE โอซาก้า โตเกียว 6วัน4คืน

รหัสสินค้า: KFTR220678
JXJ09 SUPER GOLDEN ROUTE โอซาก้า โตเกียว 6วัน4คืน

เดินทางช่วง
7 ต.ค. 65 - 22 มี.ค. 66 ( 30 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 35,888 44,388 แสดง - 30
14 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 35,888 44,388 แสดง - 30
21 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 38,888 47,388 แสดง - 30
26 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 35,888 44,388 แสดง - 30
28 ต.ค. 65 - 2 พ.ย. 65 35,888 44,388 แสดง - 30
9 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 35,888 44,388 แสดง - 30
11 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65 35,888 44,388 แสดง - 30
25 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 35,888 44,388 แสดง - 30
2 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65 35,888 44,388 แสดง - 30
9 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 37,888 46,388 แสดง - 30
16 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65 37,888 46,388 แสดง - 30
30 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66 45,888 54,388 แสดง - 30
5 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
11 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
13 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
25 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
27 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
2 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
8 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
15 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
17 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
22 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
24 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
3 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
8 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
9 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
10 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
15 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
16 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 30
17 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66 36,888 45,388 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

JXJ09 SUPER GOLDEN ROUTE โอซาก้า โตเกียว 6วัน4คืน
JXJ09 SUPER GOLDEN ROUTE โอซาก้า โตเกียว 6วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น 35,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน