ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

644 พีเรียด
เริ่มต้น 23,990 บ.

ทัวร์เกาหลี

1 พีเรียด
เริ่มต้น 129,900 บ.

ทัวร์ฮ่องกง

99 พีเรียด
เริ่มต้น 16,990 บ.

ทัวร์ไต้หวัน

332 พีเรียด
เริ่มต้น 10,999 บ.

ทัวร์จีน

668 พีเรียด
เริ่มต้น 12,990 บ.

ทัวร์พม่า

62 พีเรียด
เริ่มต้น 7,990 บ.

ทัวร์เวียดนาม

381 พีเรียด
เริ่มต้น 9,990 บ.

ทัวร์สิงคโปร์

542 พีเรียด
เริ่มต้น 7,999 บ.

ทัวร์ลาว

36 พีเรียด
เริ่มต้น 13,999 บ.

ทัวร์อินโดนีเซีย

57 พีเรียด
เริ่มต้น 18,999 บ.

ทัวร์อินเดีย

43 พีเรียด
เริ่มต้น 21,990 บ.

ทัวร์ตุรกี

34 พีเรียด
เริ่มต้น 53,900 บ.

ทัวร์รัสเซีย

16 พีเรียด
เริ่มต้น 49,900 บ.

ทัวร์ยุโรป

980 พีเรียด
เริ่มต้น 49,900 บ.

ทัวร์โครเอเชีย

22 พีเรียด
เริ่มต้น 85,900 บ.

ทัวร์จอร์แดน

2 พีเรียด
เริ่มต้น 98,900 บ.

ทัวร์มาเก๊า

1 พีเรียด
เริ่มต้น 34,999 บ.

ทัวร์อียิปต์

8 พีเรียด
เริ่มต้น 39,990 บ.

ทัวร์ออสเตรเลีย

12 พีเรียด
เริ่มต้น 103,900 บ.

SPHZ-17 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR 2-4 JUN 23

รหัสสินค้า: KFTR230800
SPHZ-17 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR 2-4 JUN 23

เดินทางช่วง
28 ก.พ. 67 - 2 มิ.ย. 67 ( 52 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67 7,999 12,899 แสดง - 3
Sold Out
10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 9,999 14,899 แสดง - 4
Sold Out
11 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
12 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 6
Sold Out
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 9,999 14,899 แสดง - 5
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
Sold Out
18 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
19 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
20 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
Sold Out
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 9,999 14,899 แสดง - 14
Sold Out
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
Sold Out
24 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
Sold Out
25 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
26 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
30 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
Sold Out
1 เม.ย. 67 - 3 เม.ย. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
2 เม.ย. 67 - 4 เม.ย. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
3 เม.ย. 67 - 5 เม.ย. 67 8,999 13,899 แสดง - 41
Sold Out
4 เม.ย. 67 - 6 เม.ย. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
Sold Out
10 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
11 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
18 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
21 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
22 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
23 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
Sold Out
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
Sold Out
28 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
29 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
8 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
9 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
12 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
13 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 7,999 12,899 แสดง - 16
14 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
15 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
16 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
19 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
20 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 7,999 12,899 แสดง - 16
21 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
26 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
Sold Out
27 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 7,999 12,899 แสดง - 16
Sold Out
28 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
29 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
Sold Out
30 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67 8,999 13,899 แสดง - 16
31 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67 9,999 14,899 แสดง - 16
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

SPHZ-17 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR 2-4 JUN 23
SPHZ-17 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR 2-4 JUN 23
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน