Taiwan Package แพ็คเกจเที่ยวอิสระไต้หวัน 3 วัน 2 คืน (OPTION B)

พฤศจิกายน 11, 2022 | by KHOBFAH TRAVEL

Taiwan Package แพ็คเกจเที่ยวอิสระไต้หวัน 3 วัน 2 คืน พร้อมที่พักตลอดทั้งทริป (โปรแกรมนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน เริ่มต้นการเดินทางที่ 2 ท่านขึ้นไป)

📌 โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน 3 วัน 2 คืน + โรงแรมที่พัก 2 คืน (พร้อมอาหารเช้า) + รถรับ-ส่ง พร้อม City Tour เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว


 

รายละเอียดแพ็คเกจท่องเที่ยวไต้หวัน

อัตราค่าบริการ Taiwan Package แพ็คเกจท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน (ราคาไม่รวมรถรับ-ส่ง)


อัตราแพ็คเกจนี้รวม :

   • ที่พักจำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมระดับ 3 – 5 ดาว (ตามโรงแรมที่ท่านเลือก) (พักสองท่าน/ 1 ห้อง)
   • นำเที่ยวโดย (VAN) รถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย ตลอดการเดินทาง ในโปรแกรม Option A หรือ B
   • ซิตี้ทัวร์ 1 วัน (One Day Trip) พร้อมรถตู้และคนขับรถ (รายละเอียดการเดินทาง ตามโปรแกรม Option A หรือ B)
   • ราคานี้เป็นราคาสำหรับคนไทยเท่านั้นค่ะ ชาวต่างชาติ มีค่าบริการชาร์ตเพิ่มค่ะ (ขอให้ท่านเช็คกับเจ้าหน้าที่แผนกทัวร์อีกครั้งค่ะ)
   • รวมมัคคุเทศก์นำเที่ยว (ไกด์ไทย) ตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในโปรแกรม Option A หรือ B

อัตราแพ็คเกจนี้ไม่รวม :

   • ไม่รวม รถรับ – ส่ง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน (สามารถเลือกแพ็คเกจแบบรวมรถรับ – ส่งได้)
   • ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ค่าบริการอื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
   • ไม่รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารคํ่า
   • ไม่รวมค่าประกันภัยการเดินทาง
   • ไม่รวม ไต้หวันซิมการ์ด
   • ไม่รวม MRT Card (บัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน)
   • ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
   • ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน
   • ไม่รวม ค่าภาษีสนามบิน ค่านํ้ามัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวันที่ออกตั๋ว) หากอัตราภาษีเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ ท่านต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม
   • ไม่รวม ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุไว้ภายในโปรแกรม

📌หมายเหตุ :

   • ราคานี้ใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566
   • ราคานี้ อาจจะไม่มีที่นั่งในช่วงวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ / วันหยุดยาว และช่วง High Season ของไต้หวัน กรณีต้องการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถเพิ่มเงินส่วนต่างของค่าโรงแรมได้ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ)
   • ควรสำรองแพ็คเกจก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 – 20 วันทำการ
   • ราคานี้สำหรับเดินทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (สถานที่และเวลาในโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในหน้างานค่ะ)
   • ราคาแพ็คเกจนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานจัดแสดงสินค้า หรือวาระพิเศษต่างๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้นๆ ได้กำหนดไว้ (โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้งค่ะ)

Option B

📑 หยางหมิงซาน (ชมนาฬิกาดอกไม้) – เป่ยโถว (แช่เท้าออนเซนฟรี) – รางเมงเป่ยโถ่ว (ไม่รวมค่าอาหาร) – วัดหลงซานซื่อ – เจียงไคเช็ค – ตลาดนัดท่าเรือต้าต้าวเฉิง

Yangmingshan flower clock – Sulfur valley (free hot spring footbath) lunch Beitou spring water Ramen (Exclude meal) – Longshan Temple – CKS Memorial – Dadauchen container market

🎉Trip HightLight

   • ท่องเที่ยวในวันสบายๆ ความเป็นส่วนตัวตลอดทริป ไม่ต้องไปรวมเที่ยวกับใคร เหมาะกับการไปเที่ยวพร้อมกัน ทั้งครอบครัว หรือ ก๊วนแก๊ง กลุ่มเพื่อน
   • หยางหมิงซาน(ชมนาฬิกาดอกไม้) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังยอดฮิตของเมืองไทเป มีความหลากหลายทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศที่เป็นภูเขาไฟที่แม้จะมอดดับไปแล้วก็ยังมีไอร้อนพวยพุ่งออกมาอยู่
   • เป่ยโถว ไม่ใช่ หมั่นโถว (แช่เท้าออนเซนฟรี) ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นแล้ว ภายในบรรยากาศมีความเป็นธรรมชาติสุดๆ สามารถเดินเล่น Relax ได้หลายจุดมากๆ
   • ไหว้พระขอพร วัดหลงซาน หนึ่งในวัดดังที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในไต้หวัน ไปขอพรเรื่องการงาน การเรียน และความรัก คนโสดควรขอพรอย่างไรให้ได้คู่
   • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และ สถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ใครๆมาไต้หวันแล้วต้องไปเช็คอิน ไฮไลท์สาคัญ!! ที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก คือพิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีสีของชุดยูนิฟอร์มไม่เหมือนกัน

 

 

ไต้หวัน

เป็นพื้นที่เล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐจีน (Republic of China) มีการปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยของประชาชน ปกครองโดยประชาชน และเป็นไปเพื่อประชาชน

ไต้หวันมีเมืองหลักๆที่นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยว คือ เมืองหลวงไทเป (Taipei) อยู่ทางตอนเหนือ เป็นเมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน จะอยู่ติดทะเลทางตะวันตก และ เมืองเกาสง(Kaohsiung) อยู่ทางตอนใต้ ท่านใดจะเดินทางไปไต้หวัน ขอให้วางแผนการเดินทางให้ดีนะคะ เนื่องจากการเดินทางในแต่ละเมืองค่อนข้างไกลกันมากค่ะ


ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว 

ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 31/01065
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @Tour1

วันเวลาทำการ

/ จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.

/ วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.

X หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์

 

เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ลาว | ทัวร์จอร์เจีย    


บทความท่องเที่ยวอื่นๆ