บัตรรถไฟ EURAIL GLOBAL PASS

🚆บัตรรถไฟ Eurail Global Pass | ยุโรป🚆

          บัตร Eurail Global Pass ตัวเลือกการเดินทางสุดคุ้มค่าสำหรับคนที่รักการท่องเที่ยวในยุโรป มีประเภทบัตรทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้ ได้แก่ บัตรโดยสารแบบใช้ติดต่อกัน และบัตรดดยสารแบบยืดหยุ่น (ไม่จำเป็นต้องใช้ต้องใช้ติดต่อกันทุกวัน) สามารถใช้เดินทางได้มากกว่า 40,000 แห่งใน 33 ประเทศยุโรป! คุ้มค่าที่จะซื้อไว้เดินทาง สำหรับผู้ที่ถือบัตรรับส่วนลดการเดินทางท่องเที่ยวทั่วยุโรป ให้ท่านเดินทางได้ตามความต้องการดดยไม่ต้องเร่งรีบ


🚆ตัวเลือกแพ็กเกจ


📍ข้อมูลบัตรโดยสาร

  • ระดับบัตรโดยสาร : บัตรโดยสารชั้นหนึ่ง และบัตรโดยสารชั้นสอง
  • ประเภทตั๋ว :
   วันใช้งานต่อเนื่อง : 15 วัน / 22 วัน / 1 เดือน / 2 เดือน / 3 เดือน
   วันใช้งานแบบยืดหยุ่น : 4, 5 หรือ 7 วัน ภายในระยะเวลา 1 เดือน หรือ 10 หรือ 15 วัน ภายในระยะเวลา 2 เดือน
  • พื้นที่ใช้งาน : ออสเตรีย เบลเยียม บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส มาซิโดเนียเหนือ เยอรมนี
   สหราชอาณาจักร กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอนเตเนโกร เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย เซอร์เบีย
   สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี เอสโตเนีย ลัตเวีย
  • หมายเหตุ :
   – ตรวจสอบเส้นทางรถไฟที่รับบัตร Eurail Global Pass ได้ที่นี่
   – สิทธิประโยชน์ของบัตร Eurail Global Pass (เช่น ส่วนลดค่าเข้าชมสถานที่) สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

✨วิธีการใช้บัตรโดยสาร✨

  • ดาวน์โหลดแอป Eurail Rail Planner APP ทาง Google Play หรือ APP Store
  • คู่มือการใช้แอปสามารถดูได้จาก ลิงก์นี้
  • เมื่อเปิดแอป ให้เข้าที่ My Pass แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. เพิ่มบัตร (Add your pass)
   2. ใส่ Mobile Pass
   3. กรอกนามสกุลและหมายเลขบัตรพาส (โปรดตรวจสอบ E-Voucher ของคุณในอีเมล)
  • การกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว ทำได้โดย
   1. เชื่อมโยงทริปที่เลือก
   2. สร้างทริปใหม่ๆ แล้วตั้งชื่อทริปของคุณเอง
  • การเปิดใช้งานบัตรพาส

– เมื่อซื้อแล้วบัตร Eurail Global Pass จะมีอายุ 11 เดือน โปรดเปิดใช้งาน (Activation) ก่อนหมดอายุของบัตร

– ให้กรอกหมายเลขหนังสือเดินทางลงในแอป

– จากนั้นให้เลือกวันเดินทางวันแรกในแอป

  • การวางแผนท่องเที่ยว

– เลือกรถไฟเที่ยวที่ต้องการ จากนั้นให้เพิ่มเส้นทางท่องเที่ยว แล้วเซฟไว้ใน My Trip

– เวลาที่ต้องการเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวในบัตรพาส ให้ไปที่ My Trip แล้วเเตะปุ่ม Add to Pass

  • แสดงบัตรพาส (สถานีรถไฟบางแห่งในยุโรปไม่มีนายสถานีหรือประตูตรวจตั๋ว ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วบนรถไฟจะเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันบัตรพาสแทนในกรณีนี้) ตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. เพื่อยืนยันบัตรพาส ให้เเตะ My Pass ในแอป
   2. ให้แตะ Show Tickets เพื่อแสดงบัตรพาส
   3. เจ้าหน้าที่บนรถไฟจะสแกนคิวอาร์โค้ด
   4. โปรดพกหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวไปด้วยเพื่อยืนยันตัวบุคคล
  • การยกเลิกเส้นทางท่องเที่ยว

– สามารถยกเลิกเส้นทางเที่ยวได้ฟรีภายในเวลา 23.59  น. ของวันก่อนวันเดินทาง

– สามารถแก้ไขเส้นทางท่องเที่ยวในวันที่ท่องเที่ยวได้ โดยสามารถยกเลิกเส้นทางบางจุดหรือเปลี่ยนจุดหมายการเดินทางได้
อย่างไรก็ตามท่านไม่สามารถยกเลิกวันที่กำหนดเดินทางท่องเที่ยวได้

  • สำหรับคำถามเพิ่มเติมเรื่องบัตร Eurail Pass โปรดอ่าน FAQs ทาง ลิงก์นี้

🔸ข้อมูลการจองบัตรโดยสาร

  • โปรดจองบัตรถ้าโดยสารรถข้ามแดน รถนอน รถชมวิว จองได้ล่วงหน้าถึง 3 เดือน โดยใช้แอปพลิเคชัน Rail Planner
  • รถไฟในบางประเทศ และรถไปความเร็วสูงในประเทศบางสายต้องจองที่นั่งล่วงหน้า โปรดดูตัวอย่างด้านล่าง

– ฝรั่งเศส🇫🇷 : รถไฟในประเทศส่วนใหญ่ รถไฟความเร็วสูงเกือบทุกสาย (เช่น TGV และ Thalys)

– อิตาลี🇮🇹 : รถไฟในประเทศบางสาย และรถไฟความเร็วสูง (เช่น Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca)

– สเปน🇪🇸 : รถไฟในประเทศส่วนใหญ่ รถไฟความเร็วสูงเกือบทุกสาย (เช่น vant (AVN), AVE, Alvia (IC), Euromed (EUR) และ Iterciy (IC))

  • โปรดใช้ Rail Panner APP เพื่อดูรายละเอียดการจอง โดยการแตะที่ More (ด้านล่างขวา) แล้วเลือก Rail Network Guides

 ✔️ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อ

-เงื่อนไขการใช้งาน -

  • ชื่อผู้โดยสารบนบัตรจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อบนหนังสือเดินทาง
  • กรุณาเปิดใช้งานบัตรผ่านแอปพลิเคชันภายใน 11 เดือนนับจากวันที่ออกบัตร
  • ต้องเปิดใช้งานบัตรผ่านแอปพลิเคชันก่อนใช้านโดยสารครั้งแรกหรือใช้สิทธิพิเศษส่วนลด
  • บัตรชั้นหนึ่งใช้ได้กับห้องโดยสารทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสอง ส่วนบัตรผ่านชั้นสองใช้ได้กับห้องโดยสารชั้นสองเท่านั้น
  • Eurail Global Pass ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งบนรถไฟ การสำรองที่นั่งต้องจองผ่าน Rail Europe หรือสำนักงานขายตั๋วของสถานีรถไฟท้องถิ่นก่อนโดยสารรถไฟ
  • สามารถหักวันโดยสารออก 1 วัน เพื่อแลกสิทธิการใช้งานส่วนลดต่างๆ ของบัตร
  • หากโทรศัพท์มือถือของคุณสูญหาย คุณสามารถขอรับบัตรใหม่ได้ฟรี คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

-ข้อกำหนดในการโดยสารสำหรับเด็ก-

  • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีที่เดินทางกับผู้ปกครองที่ถือบัตรอย่างน้อย 1 คนและไม่ต้องการที่นั่ง สามารถเดินทางได้ฟรีโดยไม่ต้องบัตร โปรดนำหนังสือเดินทางของเด็กมาด้วย
  • ผู้ใหญ่ 1 คนสามารถพาเด็กอายุ 4-11 ปีมาได้สูงสุด 2 คน เด็กต้องนั่งที่นั่งและจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1 ยูโร หากมีเด็กมากกว่า 2 คน โปรดเลือกซื้อ “บัตรเยาวชน”

-ข้อกำหนดการยกเลิกคืนบัตรโดยสาร-

  • หากบัตรผ่านยังไม่เปิดใช้งานภายใน 360 วันหลังจากซื้อ คุณสามารถขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน
  • จะไม่มีการคืนเงินสำหรับบัตรโดยสารที่ใช้แล้ว

✔️ข้อกำหนดผู้ใช้งาน

– สัญชาติที่ไม่สามารถใช้งานได้ –

เซอร์เบีย, ฝรั่งเศส, โรมาเนีย, สโลวะเกีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, ลัตเวีย, บัลแกเรีย, แอลเบเนีย, อังกฤษ, อิตาลี, เยอรมนี, มอนเตเนโกร, สาธารณรัฐเช็ก, โปรตุเกส,
สเปน, เนเธอร์แลนด์, ตรุกี, นครรัฐวาติกัน, ออสเตรีย, โปแลนด์, ไอร์แลนด์, ฮังการี, โครเอเชีย, ลิทัวเนีย, เอสโตเนีย, ไอซ์แลนด์, กรีซ, นอร์เวย์, สวิตเซอร์แลนด์, ฟินแลนด์,
เบลเยี่ยม, เดนมาร์ก, สวีเดน, ยูเครน, โมนาโก, รัสเซีย

หมายเหตุ
  • Eurail Global Pass สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ถือสัญชาติยุโรปเท่านั้น
  • ผู้ที่ถือสัญชาติดังต่อไปนี้ไม่สามารถใช้บัตร Eurail Global Pass ได้ : อันดอร์รา มาซิโดเนียเหนือ ยิบรอลตาร์ เกิร์นซีย์ ลิกเตนสไตน์ มอลโดวา ซานมารีโน เซอร์เบีย

✔️ราคานี้รวม/ไม่รวม

บัตร Eurail Global Pass

ค่าธรรมเนียมการออกบัตร

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าบริการจองที่นั่งโดยสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว


📍 วิธีการใช้งาน

– ข้อมูลรถไฟ –

  • เดนมาร์ก🇩🇰 : ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ทาง DSB จะเดินรถไฟจากเมืองฮัมบูร์กในเยอรมนีถึงโคเปนเฮเกนบนแผ่นดินแทนที่จะเป็นเส้น The Great Belt
   (ซึ่งรถไฟต้องขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อไปเชื่อมเส้นทางบนแผ่นดิน) ทำให้ช่วยลดจุดจอดแวะของรถไฟ และลดเวลาในการเดินทางลงเหลือประมาณ 4 ชั่วโมง 40 นาที
  • โปแลนด์🇵🇱 : การเดินทางรถด่วนระหว่างเมืองจะมีการคิดค่าบริการเพิ่ม 43 złoty (ประมาณ 370-380 บาท) กรณีที่นักท่องเที่ยวสำรองที่นั่งบนรถไฟไว้แล้ว
   นักท่องเที่ยวสามารถจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าวได้หลังขึ้นรถไฟ กรณีที่ยังไม่ได้สำรองที่นั่งไว้ก่อนต้องชำระเงินที่เคาเตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟในโปแลนด์
  • เนเธอร์แลนด์🇳🇱 : 

– สถานีรถไฟส่วนใหญ่ในเนเธอร์แลนด์มีประตูตรวจบัตรโดยสาร นักท่องเที่ยวต้องแสดงคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกนก่อนเดินเข้าหรือออกจากสถานี

– รถไฟที่ออกเดินทางจากเยอรมนีมุ่งหน้าไปเนเธอร์แลนด์จะมีบริการคีย์การ์ดไว้ให้ โดยมีคำอธิบายการใช้งาน ดังนี้

  1. ให้เดินทางไปยังสถานีต้นทางที่มีสัญลักษณ์เขียนว่า “Scan Ticket”
  2. สแกนคิวอาร์โค้ด
  3. ประตูจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าหรือออกสถานี กรณีที่มีปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับคิวอาร์โค้ด ให้กดปุ่มสีน้ำเงินที่อยู่ตรงตู้จดหมายใกล้กับประตูเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่สถานีมาทำการช่วยเหลือ
  4. กรณีที่ต้องการจองที่นั่งรถไฟ ให้ไปยังเคาเตอร์จำหน่ายตั๋วในสถานีเพื่อทำการจอง และชำระค่าดำเนินการจอง
  • สำหรับรายละเอียดการจองที่นั่งบนรถไฟ โปรดอ่านข้อมูลเรื่องการจองที่ “ข้อมูลการสำรองที่นั่ง”

📅 อายุการใช้งาน

  • มีอายุการใช้งานภายใน 11 เดือน นับจากวันที่ทำการออก Voucher

📌 เพิ่มเติม

-มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด-

ด้วยจำนวนวัคซีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการเปิดพรมแดนอีกครั้งในสหภาพยุโรป ทาง Eurail ได้ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการรถไฟของแต่ละประเทศยุโรปเพื่อจัดเตรียมข้อกำหนดเบื้องต้นและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเดินทางทุกเส้นทางเพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่การรถไฟทุกคนได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ แต่ขณะเดียวกันยังมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเมื่อเข้าและออกจากสถานที่สาธารณะ แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางในแต่ละประเทศ โปรดดูรายละเอียดที่นี่


ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว 

ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 31/01065
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @Tour1

วันเวลาทำการ

/ จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.

/ วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.

X หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์

 

เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ลาว | ทัวร์จอร์เจีย   


กรอกรายละเอียดทริปของคุณ


ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

ติดต่อทาง Line

logo
Khobfahtravel
@KhobfahTravel
QR-code

ให้เราช่วยเหลือคุณ
099-365-5442
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.