แพ็คเกจทัวร์อิสระฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (เหมาะสำหรับคนชอบเที่ยวเอง และ มีทัวร์ด้วยบางวัน)

แพ็คเกจทัวร์อิสระฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

Hong Kong Package Fee & Easy 3D 2N

ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท/ต่อท่าน

(ราคานี้สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป)

(ราคานี้ ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ช่วงเวลาจอง : ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567

ช่วงเวลาเดินทาง : ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567

แพ็คเกจทัวร์อิสระฮ่องกง

Free Special Offer !!!

ไฮไลท์ :

  • พิธียืมเงิน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม
  • หมุนกังหัน ปัดเป่า ณ วัดแชกงหมิว
  • ผูกด้ายแดง ณ วัดหวังต้าเซียน
  • เลือกชม แหวนกังหัน และ เครื่องประดับขึ้นชื่อของฮ่องกง
  • บริการรถรับส่ง ไปกลับ จาก สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

คุ้มค่า :  บริการซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน ดูแลโดยไกด์พูดไทย + ฟรี!! อาหารเช้าแบบติ่มซำ (1 มื้อ)

 

โปรแกรมเดินทาง แพ็คเกจทัวร์อิสระฮ่องกง :

วันเดินทาง รายละเอียด โปรแกรมทัวร์ อื่นๆ
วันแรก
เช็คอินที่เคาร์เตอร์สายการบิน……. (ตามสายการบินที่ท่านเลือกซื้อ) สามารถติดต่อแผนกตั๋ว เพื่อขอเช็คราคาได้ค่ะ ที่ @Ticketing
       ออกเดินทางจากประเทศไทย และ เดินทางถึงในวันเดียวกันตามเวลาท้องถิ่น  ถึงสนามบิน Chek Lap Kok (ฮ่องกง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ให้ท่านเดินทางมา มีเจ้าหน้าที่ รอรับท่าน ตรงประตูทางออก “Exit B” จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก โดยรถโค้ชปรับอากาศ (SIC) เพื่อฝากกระเป๋าที่ Lobby โรงแรม (โรงแรมที่ฮ่องกงให้เช็คอินเข้าที่พักหลัง 15.00 น. เป็นต้นไป หากผู้เดินทางถึงก่อนเวลา สามารถฝากกระเป๋าเดินทางไว้ที่ล็อบบี้ก่อนได้)
       จากนั้นให้ท่านอิสระ ตามอัธยาศัย ให้ท่านช้อปปิ้ง (ลูกค้าเดินทางไปช้อปปิ้ง และกลับที่พักด้วยตัวเอง) หรือ (ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมได้ แนะนำเป็น ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือ โอเชี่ยนปาร์ค)
พักค้างคืนที่โรงแรมที่พัก ตามที่ท่านได้เลือกในแพ็คเกจ
วันที่สอง
สำหรับซิตี้ทัวร์วันที่ 2 ของการเดินทาง ต้องเดินทางครบทั้งโปรแกรม ไม่สามารถตัดรายการใดออก และไม่สามารถขอเงินใดๆคืนได้** มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายไทย)
 • พิธียืมเงิน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม
 • หมุนกังหัน ปัดเป่า ณ วัดแชกงหมิว
 • ผูกด้ายแดง ณ วัดหวังต้าเซียน
       เจ้าหน้าที่รอรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเช้าแบบ ติ๋มซำ โดยเป็นรถโค้ชปรับอากาศ (SIC)
       จากนั้นนำท่านเดินทาง เที่ยวชมรอบเกาะฮ่องกงแบบซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน (Hong Kong City Tour) ได้แก่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม Hung Hom (วัดยืมเงินอันศักดิ์สิทธิ์) (เปิดเข้าชมได้ถึง 31 มีนาคม 62 เท่านั้น) จากนั้น เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) นมัสการเทพเจ้าแชกง เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ชาวฮ่องกง เชื่อกันว่า เป็นเทพเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านความสำเร็จ เงินทอง ชื่อเสียง / จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ วัดหวังต้าเซียน  นมัสการเทพเจ้าด้านสุขภาพ และความรัก (คนโสดก็เป็นการขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยทำให้มีความรักที่มั่นคงและยืนยาว) จากนั้นเดินทางสู่ โรงงานจิวเวอร์รี่ (Jewellery factory & Cosmetics outlet) ชมการดีไซน์เครื่องประดับที่ได้รับรางวัล แหวนกังหัน จี้กังหัน และกำไรกังหันอันชึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง และ เดินทางสู่ ศูนย์หยกรัฐบาล ชมการสาธิตการดูหยกแท้
รับประทานอาหารเที่ยง (ตามอัธยาศัย)
จบรายการทัวร์ เวลาประมาณ 14.30 น. นำท่านสิ้นสุด ณ จุดสิ้นสุด

**กรณีลูกค้า ซื้อตั๋วดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง ในวันเดียวกับซิตี้ทัวร์ และใช้ในช่วงไม่เกิน 14.30 น. ของวันนั้น

ฟรี!!! *** รถ รับ-ส่ง (SIC) ไปดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง ***

ตั๋วเข้าชม จะจัดเตรียมโดยไกด์นำเที่ยวของเราในวันที่ D2 หลังจากทัวร์ชมเมืองเสร็จเรียบร้อยค่ะ

 

*************************************************************************

**กรณีลูกค้า ซื้อตั๋วดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง เพิ่ม**

(Ngong Ping 360 with Standard Cabin)  
นำท่านเดินทางสู่สถานีตุงชุง ขึ้นกระเช้านองปิง (Normal Cabin) เพื่อนมัสการพระใหญ่ลันเตา และชมหมู่บ้านนองปิง ระหว่างทางสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้ และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย จนกระทั่งถึงเวลานัดหมาย ประมาณ 17.00 น. หรือ 21..30 น. พบกันที่จุดนัดหมายเดิม               (หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้ เนื่องจากกระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชแทน)
(Disneyland)
นำท่านเดินทางสู่สวนสนุกขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะฮ่องกง ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นต่างๆมากมาย เด็กๆเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ควรไปเยือนดินแดนแห่งนี้
เมื่อทางรถรับจะท่านกลับหลังจุดพลุ เพื่อนำท่านส่งกลับโรงแรมที่พักที่ท่านได้เลือกไว้
จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านเดินทางกลับที่พักด้วยตัวเอง
พักค้างคืน ณ โรงแรมในฮ่องกง (ตามที่ท่านเลือก)

Kun Im Temple Hung Hom

Wong Tai Sin Temple

che Kong Temple or Turbine Temple In Hong Kong

 

ซื้อ Option เพิ่ม

Nong Ping 360

Hong Kong Disneyland

วันที่สาม
บริการอาหารเช้าด้วยตัวท่านเอง
       ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลก กว่า 700 ร้านค้า
       สมควรแก่เวลา เจ้าหน้าที่รอรับท่านบริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (นัดเวลาล่วงหน้าก่อนไฟล์ทบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางถึงสนามบิน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาทั้งหมดนี้ อาจจะไม่มีห้องว่าง ในช่วงวันหยุดเทศกาล หรือ Long Weekends

ราคา แพ็คเกจทัวร์อิสระฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

โรงแรม ย่าน (Zone) ช่วงเวลา ราคาผู้ใหญ่ / ต่อท่าน (บาท) ราคาพักเพิ่ม ต่อท่าน/ต่อคืน (บาท)
O’ Hotel To Kwa Wan 02 ม.ค. – 31 มี.ค. 67 3,500 1,500
เข้าพักตรงกับ 01 ม.ค., 11-13 ก.พ. , 28-30 มี.ค.67 จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/ต่อท่าน/ต่อคืน
**Black out 31 มี.ค. 67 ไม่เปิดจอง**(โรงแรมนี้ ไม่มีเตียงเสริมให้บริการค่ะ)

 

โรงแรม ย่าน (Zone) ช่วงเวลา ราคาผู้ใหญ่ / ต่อท่าน (บาท) ราคาพักเพิ่ม ต่อท่าน/ต่อคืน (บาท)
iClub Mong Kok Hotel
Mong Kok 02 ม.ค. – 29 ก.พ. 67 4,500 2,200
01 – 31 มี.ค. 67 4,800 2,300
เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์ จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/คน/คืน
เข้าพักตรงกับ 07-10 ม.ค. 67 จ่ายเพิ่ม 800 บาท/คน/คืนเข้าพักตรงกับ 19-20 ม.ค. , 11-15 , 28-29 ก.พ. 67 จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/คน/คืนเข้าพักตรงกับ 01-03 , 27-31 มี.ค. 67 จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/คน/คืน

 

โรงแรม ย่าน (Zone) ช่วงเวลา ราคาผู้ใหญ่ / ต่อท่าน (บาท) ราคาพักเพิ่ม ต่อท่าน/ต่อคืน (บาท)
The Cityview Hotel
Yau Ma Tei 02 ม.ค. – 29 ก.พ. 67 4,500 2,000
01 – 31 มี.ค. 67 5,000 2,500

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์ จ่ายเพิ่ม 1,300 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 06-10 ม.ค. 67 จ่ายเพิ่ม 1,800 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 10-16 , 26-29 ก.พ. , 01-03 , 27-30 มี.ค. 67  จ่ายเพิ่ม 3,200 บาท/คน/คืน

 

โรงแรม ย่าน (Zone) ช่วงเวลา ราคาผู้ใหญ่ / ต่อท่าน (บาท) ราคาพักเพิ่ม ต่อท่าน/ต่อคืน (บาท)
Prudential Hotel To Kwa Wan 02 ม.ค. – 31 มี.ค. 67 5,900 2,900

เข้าพักตรงกับ วันศุกร์-เสาร์ จ่ายเพิ่ม 1,300 บาท/คน/คืน

เข้าพักตรงกับ 01 , 05-06 , 19-21 , 26-28 ม.ค. , 10 ก.พ. , 29 ก.พ. – 06 มี.ค. , 18-21 , 27-31 มี.ค. 67

จ่ายเพิ่ม 3,200 บาท/คน/คืน

 

ราคาเด็ก (เท่ากันทุกโรงแรม)
ราคาเด็ก (2-11 ปี) ราคาเท่ากับผู้ใหญ่
ราคาเด็ก (2-11 ปี) ไม่มีเตียง พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคา  2,000  บาท/ท่าน

(ท่านสามารถใช้เวลาพักผ่อนต่อในประเทศนั้นๆ หรือท่องเที่ยวต่อยังประเทศใกล้เคียงได้ตามความต้องการ โดยไม่จำกัดเพียงแค่ตามโปรแกรมนี้เท่านั้น)

เงื่อนไขอื่นๆ ของ แพ็คเกจทัวร์อิสระฮ่องกง

 • หลังจากได้รับการคอนเฟิร์ม และชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และในกรณียกเลิกขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • สำหรับซิตี้ทัวร์วันที่ 2 ของการเดินทาง ต้องเดินทางตามโปรแกรม ไม่สามารถตัดรายการใดออก หรือ ยกเลิกขอเงินคืนไม่ได้

 

โปรแกรมนี้รวม :
 • ที่พัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว (ตามเลือก) (หนึ่งห้อง พักสองท่าน)
 • รถรับส่งระหว่าง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน บริการโดยรถรับ-ส่งรถโค้ชปรับอากาศ (SIC) และ ซิตี้ทัวร์ตามระบุในรายการ (SIC เป็นรถที่ใช้จอยทัวร์ทั้งหมด) (ตารางเวลารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. หากเดินทางนอกเหนือ ช่วงเวลาดังกล่าว จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท / เที่ยว)
 • ฟรี!! ติ่มซำมื้อเช้า 1 มื้อ ของวันที่ 2 ของโปรแกรมทัวร์เท่านั้น
 • ฟรี!! Special Offer 1 รายการ Promotion ที่ท่านได้เลือกไว้ A, B, หรือ C

 

X อัตราแพ็คเกจนี้ไม่รวม X :
 • ไม่รวม ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ฮ่องกง และ ภาษีน้ำมันต่างๆ
 • ไม่รวม ค่าประกันภัยการเดินทาง อาหารบนเครื่อง การเลือกที่นั่ง
 • ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • ไม่รวม ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตบัตรวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ปกติ ชาร์ต-0% บัตรแพลตทินั่ม ชาร์ต-3% บัตร Amex ชาร์ต-4.5%
 • ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (จ่ายสำหรับไกด์โดยตรง ถ้ามี)
 • สินน้ำใจสำหรับไกด์และคนขับรถ ทิปไกด์ 50 HKD/ท่าน (รวมคนขับรถ และ ไกด์) (สำหรับวันที่มีซิตี้ทัวร์ ชำระเป็นเงินสดให้กับไกด์ได้เลยค่ะ) 

++กรณีที่มีงาน Fair ต่างๆ ถูกจัดขึ้นในช่วงที่ผู้โดยสารเดินทาง อาจส่งผลต่อราคาห้องพักที่อาจปรับสูงขึ้น ดังนั้นผู้โดยสารควรทำการ Re-Confirm Booking ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคาในภายหลัง++

 


อัตราค่าบริการ Optional tour (ทัวร์ซื้อเพิ่ม):

 

 

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมและเลือกรับบริการ Trip Planner FREE! ได้ที่

ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่ายติดต่อไว

Call Center Tel. : 099- 365 5442

หรือ ส่งอีเมลล์มาได้ที่ : tours@khobfahtravel.com

Line ID: @khobfahtravel หรือ กดลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ @Tour1  หรือ กดลิ้งค์ นี้ได้เลยค่ะ https://lin.ee/6M3xsrj

———————————————————————— //// ///// ————————————————————————

 

วันเวลาทำการ

/  จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.

/  วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.

X  หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์

 

เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย


กรอกรายละเอียดทริปของคุณ


ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

ติดต่อทาง Line

logo
Khobfahtravel
@KhobfahTravel
QR-code

ให้เราช่วยเหลือคุณ
099-365-5442
จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.