ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เกาหลี

1 พีเรียด
เริ่มต้น 17,999 บ.

ทัวร์ฮ่องกง

7 พีเรียด
เริ่มต้น 13,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน

17 พีเรียด
เริ่มต้น 15,888 บ.

ทัวร์จีน

8 พีเรียด
เริ่มต้น 13,888 บ.

ทัวร์พม่า

11 พีเรียด
เริ่มต้น 8,999 บ.

ทัวร์เวียดนาม

18 พีเรียด
เริ่มต้น 12,999 บ.

ทัวร์สิงคโปร์

27 พีเรียด
เริ่มต้น 18,999 บ.

ทัวร์อินโดนีเซีย

4 พีเรียด
เริ่มต้น 20,999 บ.

ทัวร์ยุโรป

9 พีเรียด
เริ่มต้น 57,900 บ.

ทัวร์จอร์แดน

2 พีเรียด
เริ่มต้น 47,999 บ.

ทัวร์กัมพูชา

4 พีเรียด
เริ่มต้น 7,999 บ.

ทัวร์มาเก๊า

7 พีเรียด
เริ่มต้น 13,999 บ.

ทัวร์ออสเตรเลีย

1 พีเรียด
เริ่มต้น 53,900 บ.

HBI-TH01_VAN อยุธยา

รหัสสินค้า: KFTR200813
HBI-TH01_VAN อยุธยา

  • พระนครศรีอยุธยา,วัดวชิรธรรมาราม,วัดพนัญเชิง,วัดใหญ่ชัยมงคล,วัดมหาธาตุ ,วัดพระศรีสรรเพชญ์
  • ตลาดหลวงปู่ทวด,ตลาดน้ำอโยธยา
เดินทางช่วง
21 ส.ค. 63 - 29 พ.ย. 63 ( 48 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
21 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
22 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
23 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
28 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
29 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
30 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
2 ก.ย. 63 - 2 ก.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
4 ก.ย. 63 - 4 ก.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
5 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
6 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
11 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
12 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
13 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
18 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
19 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
20 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
25 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
26 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
27 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
1 ต.ค. 63 - 1 ต.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
2 ต.ค. 63 - 2 ต.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
3 ต.ค. 63 - 3 ต.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
4 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
9 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
10 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
11 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
13 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
16 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
17 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
18 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
23 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
24 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
25 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
30 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
31 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
1 พ.ย. 63 - 1 พ.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
6 พ.ย. 63 - 6 พ.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
7 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
8 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
13 พ.ย. 63 - 13 พ.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
14 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
15 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
20 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
21 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
22 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
27 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
28 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out
29 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 1,699 3,398 แสดง - 18
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

HBI-TH01_VAN อยุธยา
HBI-TH01_VAN อยุธยา
ราคาเริ่มต้น 1,699
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน