ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไต้หวัน

25 พีเรียด
เริ่มต้น 15,888 บ.

ทัวร์เวียดนาม

30 พีเรียด
เริ่มต้น 11,950 บ.

ทัวร์สิงคโปร์

8 พีเรียด
เริ่มต้น 20,900 บ.

ทัวร์ยุโรป

9 พีเรียด
เริ่มต้น 57,900 บ.

ทัวร์กัมพูชา

4 พีเรียด
เริ่มต้น 7,999 บ.

HT-VAN1-BKKAYA อยุธยา วันเดย์ทริป

รหัสสินค้า: KFTR200886
HT-VAN1-BKKAYA อยุธยา วันเดย์ทริป

  • กรุงเทพ-วัดใหญ่ชัยมงคล – วัดพนัญเชิงวรวิหาร –พุทไธศวรรย์-วัดท่าการ้อง-วัดกุฎีดาว-ตลาดน้ำอโยธยา-กรุงเทพ
  • ตลาดน้ำอโยธยา
เดินทางช่วง
27 ก.พ. 64 - 15 เม.ย. 64 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
27 ก.พ. 64 - 27 ก.พ. 64 999 999 แสดง - 9
28 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 999 999 แสดง - 9
12 เม.ย. 64 - 12 เม.ย. 64 999 999 แสดง - 9
13 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 999 999 แสดง - 9
14 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 999 999 แสดง - 9
15 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 999 999 แสดง - 9

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

HT-VAN1-BKKAYA อยุธยา วันเดย์ทริป
HT-VAN1-BKKAYA อยุธยา วันเดย์ทริป
ราคาเริ่มต้น 999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน